joomla templates top joomla templates template joomla

Szakkönyvtár

A gyergyószentmiklósi Műhely Egyesület, az általa működtetett Közösségi és Szociális Erőforrásközpont keretében, egy szakkönyvtárat hozott létre a gyergyói térségben élő és dolgozó segítő szakemberek (szociális munkások, pszichológusok, gyógypedagógusok, nevelési tanácsadók, stb) és segítő szakembernek képződő egyetemisták számára, kiemelten a gyergyószentmiklósi szociális munka szakos távoktatásos csoport számára. A könyvtár jelenleg 434 kötetet tartalmaz.

A szakkönyvtárral kapcsolatos hírek, írások archívuma:

 

Könyvadomány a Szociális Erőforrásközpont szakkönyvtára számára

on . Beküldve: Szakkönyvtár

atfesthetohorizontHabár még konkrét fizikai értelemben nem valósult meg a Gyergyói Szociális Erőforrásközpont, sem annak szakkönyvtára, a Műhely Egyesület aktívan gyűjti a leendő könyvtár számára a könyveket. Első nagyobb könyvadományunk dr. Albert-Lőrincz Enikő és a Scientia Kiadó jóvoltából érkezett. Az Átfesthető horizont című tanulmánykötet a drogprevencióval foglalkozók, valamint a BBTE szociális munka szakos gyergyói kihelyezett távoktatásos csoportjának hallgatói számára nyújt nagyon hasznos tudást. A kötet szerkesztője és kiadója jóvoltából könyvtárunk 20 példányt kapott adományként a tanulmánykötetből.

Amint az Buda Béla előszavából kiderül a kötet sajátos szakmunka, elsősorban erdélyi magyar fiatalokról és az Erdélyben kibontakozó drogprevencióról szól, de tanúsága az e téren folyó együttműködésnek erdélyi és anyaországbeli szakemberek között. A szerkesztő olyan tanulmányokat is felvett a kötetbe, amelyek magyar szerzők Magyarországon megfogalmazott elvei, ott bevezetett és alkalmazott módszerei, annak érdekében, hogy figyelmébe ajánlja az erdélyi szakembereknek. Buda Béla szerint azonban az igazi érdekesség az erdélyi szerzők írásainak sora. Megismerhetjük belőlük az erdélyi prevenciós kezdeményezéseket, terveket, szervezeti kereteket, de igen figyelemreméltóak, izgalmasak az erdélyi fiatalok között végzett felmérések is.

Adománygyűjtés a Gyergyói Szociális Erőforrásközpont szakkönyvtárának létrehozásáért

on . Beküldve: Szakkönyvtár

konyvtar konyvekA gyergyószentmiklósi Műhely Egyesület az általa működtetett Szociális Erőforrásközpont keretében egy szakkönyvtárat kíván létrehozni a gyergyói térségben élő és dolgozó segítő szakemberek (szociális munkások, pszichológusok, gyógypedagógusok, nevelési tanácsadók, stb) és segítő szakembernek képződő egyetemisták számára, kiemelten a gyergyószentmiklósi szociális munka szakos távoktatásos csoport számára. Jelen felhívásban a szakkönyvtár létrehozása érdekében keresünk támogatókat.

Adománygyűjtés nyolcadik heti beszámoló

on . Beküldve: Szakkönyvtár

Nyolc hete indítottuk újra adománygyűjtő kampányunkat a gyergyói szakkönyvtár létrehozásáért. Az utóbbi időben egyre ritkábban jelentkezünk, viszont újra meg újra egyre jobb híreink vannak.

Az elmúlt hetekben két könyvcsomagot is kaptunk, és bútorokat is sikerült beszerezni.

Az egyik könyvcsomagot a BBTE Szociális Munka tanszékének oktatói állították össze, a másikat pedig saját ritkán használt könyveimből állítottam össze. A fő témák: gyermekvédelem, szociális munka története és módszerei, oktatásszociológia / iskolai szociális munka, felnőttképzés, családokkal való szociális munka, családon belüli erőszak.

A két könyvcsomag 36 könyvet (összesen 42 példányt) tartalmaz, így már 81 könyvünk/folyóiratunk van, összesen 129 példányban.

Mindezek mellett sikerült beszerezzük a bútorokat is a könyvtár felszereléséhez, a Szent Miklós Szervezet, a Hugona Szervezet és a Gyulafehérvári Caritas jóvoltából. A Szent Miklós Szervezettől ezen kívül 400 lej pénzadományt is kaptunk!

Most már megvan minden alapvető eszköz, hogy elindíthassuk a könyvtárat. Remélhetőleg két héten belül sikerült beköltözni, a bútorok és a könyvek a helyükre kerülnek.

A következőkben megkeressük azokat, akik könyveket ajánlottak fel, és megszervezzük, hogy a könyvek eljussanak a könyvtárba.

Köszönjük szépen az eddigi támogatásokat, továbbra is szívesen fogadunk szakkönyveket akár nyomtatott, akár elektronikus formában.

Meghívó szakkönyvtár megnyitójára

on . Beküldve: Szakkönyvtár

konyvtar151016Tavasszal indítottuk el kezdeményezésünket, hogy létrehozzunk egy szakkönyvtárat, amely segítené a kihelyezett csoportokban tanuló hallgatókat, de ugyanakkor a gyergyói segítő foglalkozású szakembereknek is szól.

A kezdeményezéshez sokan csatlakoztak, magánszemélyek és szervezetek, bútort, könyveket, folyóiratokat kaptunk adományba.

A legutóbbi adománnyal együtt a könyvtár immár körülbelül 190 kötetet tartalmaz.

A szakkönyvtár ünnepélyes megnyitójára 2014 október 17-én, pénteken, 14 óra 30 perctől kerül sor a könyvtárnak helyet adó Szent István Római Katolikus Plébánián. A megnyitó előtt a szociális munka szakos távoktatásos csoportok tanévnyitójára kerül sor.

Szeretettel meghívunk a tanévnyitóra és a szakkönyvtár megnyitó ünnepségére.

Újabb könyvadomány érkezett a gyergyói szakkönyvtárba

on . Beküldve: Szakkönyvtár

A Mikulás eljött a Gyergyói Szociális Erőforrásközpont szakkönyvtárába is, és újabb 36 kötettel gazdagította az állományunkat (így már 226 könyvünk, folyóiratunk van) A könyvek a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet támogatásaként érkeztek, magyar, román és angol nyelvűek, és elsősorban a kisebbségekkel, etnikumközi viszonyokkal kapcsolatosak, de találunk néprajz, turizmus, helyi gazdaság témákban is köteteket.

Szociális munkás szempontból a romákról szóló könyvek, valamint egy friss ifjúságkutatás eredményeit tartalmazó tanulmánykötet a leghasznosabb, de az etnikumközi kapcsolatok tanulmányozása is fontos lehet.

Karácsonyra újabb könyveket várunk, a Bolyai Társaság könyvei és a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány újabb könyvcsomagja már úton vannak. A Bookline fekete pénteki akcióját kihasználva több szakkönyvet rendeltünk, hamarosan azok is megérkeznek.

Küldetésünk

A „MŰHELY" Egyesület alapvető célja, hogy elősegítse a Gyergyói térség helyi közösségeinek társadalmi-gazdasági fejlődését a fenntartható fejlődés elvei alapján. Ennek érdekében a szociális, gazdasági, turisztikai, környezetvédelmi, oktatási, ifjúsági és sport valamint civil-szervezeti téren valósít meg tevékenységeket.

Kapcsolat

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: office@muhely.eu