joomla templates top joomla templates template joomla
 • Uncategorised (11)
 • Fejlesztési műhely (0)
 • Régi programok (0)
  • Forrásműhely (20)

    

   A ForrásMűhely programunk célja az volt, hogy segítsük a gyergyói nonprofit szervezetek forrásbevonó tevékenységét. A program ideje alatt elsősorban pályázatíró tevékenységet folytattunk, de partnerek voltunk egy kétszázalékos kampányban is.

   A pályázatíró csapatot négy önkéntes alkotta (Dániel Botond, Kastal Hajnal, Papp Dorottya és Ráduly Andrea), további három személy egy-két pályázatban vett részt (András Zsuzsa, Mihálydeákpál Gábor, Orbán Gyöngyvér). Két év alatt összesen 39 pályázatot adtunk le 13 szervezet és intézmény nevében 3 pályáztatóhoz (Hargita Megye Tanácsa, Bethlen Gábor Alap, Communitas Alapítvány). A pályázatok 51 százaléka volt nyertes pályázat, összesen 20 darab, amelyek összértéke 94.940 lej volt.

   A 13 szervezet között megtalálható volt nonprofit szervezet és közintézmény is, Gyergyószentmiklósról és a környező településekről egyaránt: Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete (a gyergyószentmiklósi kihelyezett csoport által), Csiky Kert Dendrológiai Park Egyesület, Csodavilág Napköziotthon, Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért, Földváry Károly Hagyományörző Egyesület, Gyergyói Örmény-Katolikus Egyesület, Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ, Ifitéka Ifjúsági Információs Iroda, Műhely Egyesület, Pro Terra Alapítvány, Szent István Római Katolikus Plébánia, Szeretet Város Egyesület, Torzsások Turisztikai Egyesület Gyergyószárhegy. A három legaktívabb szervezet számára összesen 73.040 lejt nyertünk és számoltunk el.

   Mindezek mellett 2011-ben a Gyergyói Hírlappal és a szekelyhon.ro hírportállal közösen nyilvánosságot biztosítottunk a szervezetek számára a sajtóban és a világhálón, ezáltal segítettük kétszázalékos adománygyűjtő tevékenységüket.

   Habár a program 2012-ben lezárult, a pályázatíró csapat egykori tagjai azóta is írnak pályázatokat különböző gyergyói egyesületeknek, ezért úgy gondoljuk, hogy amellett, hogy közel 100.000 lejt sikerült a szervezetek számára lehívni, a másik nagy eredménye a programnak, hogy három gyergyói fiatal, aki a program keretei között tanulta a pályázatírást tovább folytatta ezt a tevékenységet.

   A ForrásMűhely tevékenységével kapcsolatos hírek, írások archívuma:

  • Webműhely 1 (19)

   A WebMűhely a Műhely Egyesület programjaként indult 2010-ben. Céljai között szerepelt a gyergyói civil szervezetek, intézmények és vállalkozások internetes jelenlétének támogatása. Első projektünkként létrehoztunk egy WebKlub-ot, amely keretében ezen szervezeteket tárhellyel, műszaki támogatással és információkkal is segítjük. A projekt 12 honlappal indult, később a partnerek száma 30-ra nőtt, közben számtalan (közel 100) honlapot készítettünk és frissítettünk.

   A program alapgondolata, hogy civil szervezetek számára biztosítsunk támogatást, az anyagi háttér előteremtése érdekében pedig intézményeknek, vállalkozásoknak szolgáltatunk üzleti alapon. Utóbbiak így nemcsak az elvárásaiknak megfelelő webes szolgáltatásokat kapnak, hanem segítik a helyi és erdélyi civil szféra fejlődését is.

   Bővebben a WebMűhely elveiről (szükségessége, célja és célcsoportja, tartalma): A Webműhely 1 program elvei

   Az Erőforrásközont indulásával a programot átalakítottuk, mivel kevesebb energiánk volt a működtetésére, ezért korlátozottabb formában, kevesebb támogatott szervezettel és kevesebb támogató ügyféllel folytattuk tovább. Jelenleg 7 ügyfél/partner számára biztosítunk szolgáltatásokat és 20 intézmény, szervezet, projekt számára támogatást.

   A WebMűhely program első szakaszának tevékenységeivel kapcsolatos hírek, írások archívuma:

    

  • Tudásműhely (0)
   • Tudásműhely (3)
   • Playback Theater (5)
   • Civilised to Ruralise (3)
   • Gyergyói Mentálhigiénés Napok (6)

    A Gyergyói Mentálhigiénés Napok konferencia célja, hogy hozzájáruljon a székelyföldi segítő foglalkozású szakemberek képzéséhez, bemutatkozási lehetőséget adjon a mesteri, doktori képzésben tanuló fiatalok számára, és felhívja a székelyföldi szociális szakirányú felsőoktatási képzés fontosságára.

    2010 óta öt alkalommal szerveztük meg a konferenciát, legutóbb, három és fél év kihagyás után, 2016 októberében. A rendezvénysorozaton a résztvevők eddig összesen 28 nagyelőadást hallgathattak és 17 szakmai műhelyen vehettek részt. A konferencia minden alkalommal nemzetközi szintű volt, az évek során a vendégelőadóink között tisztelhetük a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Semmelweiss Egyetem, az egri Eszterházy Károly Egyetem, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatóit, valamint a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet vezetői, munkatársait is. A műhelymunkákat szintén egyetemi oktatók és más gyakorló szakemberek vezették, akik különböző magyarországi és erdélyi szakmai szervezeteknél dolgoznak. A nagyelőadások mellett mintegy 47 végzős egyetemi hallgató, mesteri és doktori képzésben részt vevő fiatal szakember számára biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget, 46 kutatási beszámolót, szakdolgozat bemutatót láthattunk és hallhattunk.

    Az öt rendezvényen összesen 260 személy vett részt, a regisztrált résztvevők száma eseményenként 50-65 személy között mozgott. Az előadók (beleértve a műhelyvezetőket és kutatókat) aránya a rendezvényen 40-50 százalék körüli, ami jelzi, hogy a rendezvény egyaránt oktatási és szakmai műhely jellegű is. A résztvevők körülbelül 90 százaléka erdélyi, 10 százaléka magyarországi volt, Erdélyből elsősorban Hargita, Kovászna, Maros és Kolozs megyéből érkeztek a résztvevők.

    A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont megalapítása után a Mentálhigiénés Napok konferencia szervezését az új szakmai intézményünk vette át, ezért a frissebb információk már az Erőforrásközpont honlapján találhatók. Ugyanott a konferencia egyes kiadásainak leírását, előadásait, programtervét, videóanyagokat és vetített előadásokat, valamint az eseményeken készült fényképet lehet megtekinteni. Készítettünk egy adatbankot is, ahol egy oldalon elérhetőek a konferenciák szakmai anyagai.

    A következőkben az első négy konferenciával (2010-2013) kapcsolatos híreket lehet elolvasni.

     

   • BBTE Együttműködés (9)

    Alapításunk óta a BBTE Szociológia és Szociális Munka Intézetének egyik háttérintézménye voltunk. Elsősorban a szociális munka tanszék számára biztosítottunk jogi hátteret a különböző pályázatokhoz, de együttműködtünk a szociológia tanszékkel és annak háttérintézményével a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvánnyal is.

    A partnerség keretében elkészítettük az Erdélyi Társadalom társadalomtudományi szakfolyóirat honlapját, a szociológia és a szociális munka tanszék honlapjait, szakmai rendezvények szervezésében segítettünk, valamint terepgyakorlatokhoz (Gyergyószentmiklós, Csíkszentkirály) biztosítottunk pályázati és szervezési hátteret.

     

   • Láthatatlan Színház (2)
   • Életmód tábor (3)
   • Szociális kerekasztal (5)

    A gyergyói civil szervezetek hálózatba szervezése már 1998-ban elkezdődött. A háló történetét áttekintve négy jelentősebb korszakról beszélhetünk. Ezek közös jellemzői, hogy mindegyik időszakban volt egy szervezet hálózatépítő, koordinátor szerepben, aki a tevékenységeket szervezte. Az első időszakban (1998-2000) az Esély Alapítvány, a másodikban (2005-2006) a Pro Libris Könyvbarátok Egyesülete és a Harmónia Alapítvány, a harmadikban (2008-2009) a Caritas Vidékfejlesztés, míg a negyedikben (2012-től napjainkig) egyesületünk, a Műhely Egyesület. A háló történetéről bővebben a civil-gyergyó.ro honlapon lehet olvasni.

    Az első két korszakban a civil szervezetek teljes köre meg volt szólítva, utóbbi két időszakban pedig csak a szociális-karitatív szervezetek.

    A szociális kerekasztal célja, hogy a részt vevő szervezetek vezetői rendszeresen találkozzanak egymással, lehetőségük legyen a személyes kommunikációra, segíteni tudjanak egymás problémáinak megoldásában, keressék az együttműködési lehetőségeket stb.

    Eddig két találkozót szerveztünk, 2013-ban. Az alábbiakban a szociális kerekasztallal kapcsolatos hírek archívuma olvasható. A projektet 2015 óta a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont keretében foytatjuk.

     

   • Szakkönyvtár (6)

    A gyergyószentmiklósi Műhely Egyesület, az általa működtetett Közösségi és Szociális Erőforrásközpont keretében, egy szakkönyvtárat hozott létre a gyergyói térségben élő és dolgozó segítő szakemberek (szociális munkások, pszichológusok, gyógypedagógusok, nevelési tanácsadók, stb) és segítő szakembernek képződő egyetemisták számára, kiemelten a gyergyószentmiklósi szociális munka szakos távoktatásos csoport számára. A könyvtár jelenleg 434 kötetet tartalmaz.

    A szakkönyvtárral kapcsolatos hírek, írások archívuma:

     

   • HÍD Képzési Központ (4)

    A „HÍD" Képzési Programot a Logical Framework kft-től örököltük 2010-ben, egyesületünk indulásakor. Mivel egyik célunk a térség humán erőforrásának fejlesztése, ezért örömmel vettük át az akkor megszűnő cég képzési tevékenységét. A folytonosság adott volt, mivel a képzési program trénerei Dániel Botond és Köllő Dávid egyben egyesületünk alapítói is voltak.

    A Logical Framework-os időben (2006-2010) dolgoztuk ki a HÍD Képzési Program küldetését, céljait:

    Meggyőződésünk, hogy egy közösség akkor életképes és sikeres a fejlődésben, ha fejlett humán erőforrással rendelkezik, a közösséghez tartozó egyének magas képzettséggel rendelkeznek. A térség munkaerőpiacának szintjén fontosnak tartjuk a a munkaerőpiaci integráció segítését, munkaerő rugalmasabbá tételét, amely könnyebbé teszi a gazdasági szerkezetváltozást, a folyamatosan változó kihívásoknak való megfelelést. Fontosnak tartjuk ugyanakkor az egyének személyiségbeli és képességbeli fejlődését, a mobilitási esélyeik növelését, lehetőséget szeretnénk adni arra, hogy a munkaerőpiacon eredményesebben tevékenykedhessenek.

    Miért "HÍD"?

    Programunk onnan kapta a nevét, hogy legfontosabb célja segíteni a fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedését. Kapcsolatot, hidat szeretnénk képezni az oktatási rendszer és a térségi munkaerőpiac között. Ennek érdekében állítottuk össze képzési rendszerünket.

    1. pillér – Középiskolások iskolán kívüli képzése
    2. pillér – Egyetemisták karrierfejlesztési képzése
    3. pillér – Vállalkozások humán erőforrás menedzsment képzése
    4. pillér – Felnőttképzés, átképzés
    5. pillér – Munkaerő-közvetítés

    A program keretében végül leginkább középiskolásoknak, egyetemistáknak és ifjúsági szervezeteknek sikerült képzéseket szervezni, sem a vállalkozások, sem a felnőttképzések, sem pedig a munkaerőközvetítés piacára nem sikerült végül betörni. A HÍD Képzési Központ életének első szakaszában (2006-2010) 9 középiskolásoknak, 2 egyetemistáknak és 4 ifjúsági szervezeteknek szóló képzési programot, tréninget, műhelyt sikerült megvalósítsunk. 

    A legbüszkébbek a 60 órás, tanulási képességeket fejlesző, tréningprogramunkra vagyunk, valamint arra, hogy mi voltunk a szakmai vezetői a Hargita Megyei Diáktanács által szervezett I. DÖK-Start tábornak.

    A HÍD Képzési Központ életének második szakaszában (2010-2012) további 4 képzési programot valósítottunk meg: egyet-egyet középiskolásoknak, egyetemistáknak, ifjúsági szervezeteknek, valamint felnőtteknek.

    Az alábbiakban a megvalósított képzési programokat, referenciáinkat és a Műhely Egyesület keretében megvalósított képzési programokkal kapcsolatos híreket összegezzük.

     

    Középiskolások

    A középiskolás fiataloknak szóló képzésünk célja az átfogó személyiség-fejlesztés valamint a képességek és készségek fejlesztése.

    kovaszna_kepzes

    Szeretnénk fejleszteni

    • a tudásmunkához szükséges kompetenicákat: az információs világban való eligazodást, információ gyűjtését, elemzését; problémamegoldó gondolkodást, kreativitást;
    • az együttműködőkészséget és a hozzá tartozó képességeket: kommunikáció, konfliktuskezelés, csapatban való munka
    • önismeretet, egyéni céltudatosságot és célmegvalósítást, személyi menedzsment képességeket;
    • közösségi együttműködést, projekt alapú munkavégzés, szervezeti stratégiai gondolkodás, szervezeti menedzsment készségeket;

    Így szeretnénk eljutni az egyén felől indulva a csoporton át a szervezeti szintig.

     

    Referenciáink:    

    Középiskolások:

    1. Diákönkormányzatok – előadás – III. KOVAKÖ Tábor, Felső-Csernáton. Kovásznai Megyei Diáktanácsok Szövetsége, 2007 július
    2. Projekt menedzsment – előadás – III. KOVAKÖ Tábor, Felső-Csernáton, Kovásznai Megyei Diáktanácsok Szövetsége, 2007 július
    3. Projekt menedzsment – tréning – GYTIT Képzéshétvége, Gyergyószentmiklós, Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács, 2007 szeptember
    4. Motiváció – előadás – Országos Képzéshétvége, Maroshévíz, Romániai Magyar Középiskolások Országos Szövetsége, 2008 május
    5. Életvezetés - tréning - Hargita Megyei Magyar Diáktanács vezetői számára, Borzont, 2009 március
    6. Életvezetés előadás - Országos Képzéshétvége, Gyergyószentmiklós, Romániai Magyar Középiskolások Országos Szövetsége, 2009 május
    7. Vitatechnika képzés, Solaris Vitakör tagjai számára, 2009 június-augusztus
    8. Vitatechnika műhelyek vezetése, Neumann táborban, Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, 2009 augusztus
    9. TanulásTréning - 60 órás tréningprogram a tanulási képességek fejlesztésére - Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért, Gyergyószentmiklós, 2010 január-május
    10. Sikeresek gondolkodásmódja - előadás - Székelyudvarhelyi Diáktanács, Székelyudvarhely, 2011 április

    Ifjúsági szervezetek:
    1. Stratégiatervező hétvége – tréning, műhelymunka – GYTIT Stratégiatervező hétvége, Gyergyószentmiklós, Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács, 2008 február
    2. Csapatépítő hétvége és műhelymunka – "Légy pozitív!" ifjúsági műsor, Gyergyószentmiklós, EGYIK, 2008 november
    3. DÖKSTART - diákönkormányzati tábor középiskolások számára - csoportsegítők képzése, a tábor szakmai vezetése, Hargita Megyei Magyar Diáktanács - EGYIK, 2009 február
    4. Stratégiatervező műhelymunka, Gépgyártóipari Iskolaközpont ifjúsági szervezetei számára, Gyergyószentmiklós, 2009 október
    5. Csapatépítő és jövőképtervező - tréning, műhelymunka - Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány Szociológiai Szakkollégiuma számára, 2010 december
     

    Partnereink:

    • Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége
    • Hargita Megyei Magyar Diáktanács
    • Kovászna Megyei Diáktanácsok Szövetsége
    • Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány
    • Gyergyó Terület Ifjúsági Tanácsa
    • Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért
    • Székelyudvarhelyi Diáktanács
    • Unikornis Diákkör
    • Gépgyártóipari Iskolaközpont Diáktanácsa

     

    Kiemelt projektek:

    tanulaslogo

     

    dokstartlogo

     

    Egyetemisták

    Az egyetemista fiataloknak szóló képzésünk célja a munkaerőpiacon való érvényesüléshez szükséges képességek fejlesztése.

    smdsz_karrierkepzes
    • Személyi menedzsment: önéletrajz írás, időmenedzsment, tárgyalási technikák, jövőtervezés, karrier-tanácsadás
    • Tanulás menedzsmentje (mit tanuljunk a rendelkezésre álló időnk alatt és miért? Úgy, hogy összhangban legyünk céljainkkal, előttünk álló feladatokkal)
    • Az oktatási rendszer, a nemformális oktatás és a munkaerőpiac összefüggései, a társadalom fejlődési irányai és az egyén helye a társadalmi-gazdasági folyamatokban

     

    Referenciáink:   Partnereink:
    1. Karrierfejlesztés – tréning, Sepsibesenyő, Sepsiszentgyörgyi Magyar Diákszövetség, 2008 május
    2. Életvezetés - tréning, Kolozsvár, Országos Magyar Diákszövetség E-Karrier Program tagjai számára, 2010 április
    3. Tudatos karriertervezés - előadás, Kolozsvár, Kolozsvári Magyar Diákszövetség, 2012. március
     
    • Országos Magyar Diákszövetség
    • Kolozsvári Magyar Diákszövetség
    • Sepsiszentgyörgyi Magyar Diákszövetség

     

     

    Vállalkozások

    A vállalkozóknak szóló képzésünk célja, hogy a cégek emberi erőforrással való gazdálkodását fejlesszük, nyitottabbá tegyük a vállalkozókat a rugalmasabb munkaerő fogadására (bedolgozók, távmunka lehetőségek beépítése a foglalkoztatási szokásokba).

    A munkaerőpiac rendszerét meghatározó vállalkozók mellett a munkaerőpiaci átmenetre nagy hatással vannak az oktatási rendszer szereplői is. Éppen ezért a vállalkozók mellett az oktatási rendszer szereplői (oktatási intézmények vezetői valamint a pedagógusok) számára is szeretnénk képzést nyújtani, elsősorban az iskolai minőségbiztosítás területén, amely segítségével egyrészt fejlődhetne az oktatás színvonala, másrészt az oktatási rendszer közeledhetne a munkaerőpiac képzési szükségleteihez.

     

    Felnőttképzés

    A felnőttképzési programok célja a felnőtt munkaerő képzése, rugalmasabbá tétele. Ezáltal a munkaerőpiacról kiszoruló, vagy veszélyeztetett csoportok segítséget kapnak abban, hogy a gazdasági szerkezet változásait átvészeljék, sőt akár a maguk javára fordítsák.

     

    Referenciáink:   Partnereink:
    1. Gazdasági ismeretek - tréning, Malomfalva, Caritas Vidékfejlesztés, 2011 március
     
    • Gyulafehérvári Caritas - Vidékfejlesztés

     

    Munkaerő közvetítés

    Ezen legutoljára kifejtett tevékenység az, amelyik a képzési programunk eredményét adja, célja a fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedésének segítése.

    Segítséget szeretnénk nyújtani a fiataloknak abban, hogy a felsőfokú tanulmányaik elvégzése után hazatérhessenek és itthon találjanak olyan munkahelyet, amelyben hasznosnak érzik magukat és amely szakmai és emberi fejlődést és mindemellett jóléltet is biztosít számukra. Ebben a tevékenységünkben nagy szerepe van a már említett képzések alatt kialakított kapcsolatoknak mind a fiatalok mind a vállalkozók, intézmények felé. Ezen kapcsolatok segítségével tudnánk megteremteni a hidat a fiatalok és a munkaadók között.

    Az első szakasz hírei:

    A második szakasz hírei:

   • BBTE Gyergyó (18)

    A gyergyói szociális szakirányú felsőoktatás kiépítése 2009-ben kezdődött. A kezdeményezés célja egy nappali tagozatos kihelyezett tagozat létrehozása volt Gyergyószentmiklóson, ezáltal pedig a székelyföldi szociális háló megerősítése, fejlesztése. A Műhely Egyesületnek alapításától kezdve egyik fő célja volt ennek a kezdeményezésnek a támogatása, gyakorlatilag egyesületi hátteret biztosítottunk a különböző projekteknek, amelyek ezt a folyamatot erősítették.

    Erősítettük a szociális szervezetekkel való együttműködést, szakmai rendezvényeket szerveztünk, kerestük a képzés helyszínéül szolgáló épületet, egyeztetéseket szerveztünk a városvezetés, szociális háló vezetői, segítő foglalkozású szakemberek között, szociológiai kutatások során felmértük a helyi szociális háló jellemzőit.

    A szociális háló fejlesztésére irányuló tevékenységeink végül egy szakmai intézmény, a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont, megszületéséhez vezettek.

     

   • Max Weber (4)

     

    A Kolozsvári Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány jelenleg a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének háttérintézménye. Az önálló magyar intézet megalakulása előtt csak a Szociológia Tanszék magyar tagozatának háttérintézményeként működött, a Max Weber Szakkollégium és a Max Weber Társadalomkutatóközpont jogi hátterét hivatott biztosítani.

    Támogató partnerként elsősorban honlapokat készítettünk az Alapítvány és a Szakkollégium számára, valamint egy csapatépítő és jövőképtervező tréninget tartottunk a szakkollégium diákjainak részvételével.

     

   • Vegyes (7)
 • Aktuális programok (0)

  Öt évnyi működés után, 2015-ben újragondoltuk az egyesület tevékenységét. A régi programokat lassan lezártuk, szakmai tevékenységünket átszerveztük, megalapítottuk a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot. Régi programjaink közül a civil-gyergyó.ro portál fejlesztését folytattuk, illetve kissé átalakított formában folytattuk WebMűhelyünket, amelyben nonprofit szervezetek, intézmények és néhány vállalkozás számára biztosítunk tárhelyet, honlapfrissítést és fejlesztést.

   

Küldetésünk

A „MŰHELY" Egyesület alapvető célja, hogy elősegítse a Gyergyói térség helyi közösségeinek társadalmi-gazdasági fejlődését a fenntartható fejlődés elvei alapján. Ennek érdekében a szociális, gazdasági, turisztikai, környezetvédelmi, oktatási, ifjúsági és sport valamint civil-szervezeti téren valósít meg tevékenységeket.

Kapcsolat

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: office@muhely.eu